top of page

TESLİMAT, İADE VE İPTAL POLİTİKASI

 

 

SATICI: Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.
SATICI Mersis No: 922115427500001
SATICI’nın Adresi: Maslak mah. AOS 55. sk 42 Maslak Ofis 3 İç Kapı No:9 Sarıyer/İstanbul
SATICI’nın Telefonu: +90 5425583638
SATICI E-Posta Adresi : info@vahaa.co
ALICI: VAHAA ürünlerini çevrimiçi kanallardan satın alan kullanıcıları ifade eder. 

İşbu Teslimat, İade ve İptal Politikası (“Politika”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Politikadaki koşullar, ALICI tarafından Çevrimiçi Platform’dan sipariş verilmesi sonucunda kurulan mesafeli satış sözleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

 1. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

 2. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
   

 3. Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.a

 4. ALICI, mesafeli satış sözleşmesine konu olan malları teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malları kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malların hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra malları özenle korumak zorundadır. Cayma hakkının kullanılacaksa malların kullanılmaması gerekmekte ve mallar ile birlikte fatura da iade edilmelidir.

 5. SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu olan mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

 6. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile mesafeli satış sözleşmesine konu olan mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. mesafeli satış sözleşmesine konu olan mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 7. Mesafeli satış sözleşmesine konu olan malların toplam garanti süresi teslimat tarihini müteakip 1 (bir) yıldır. ALICI 1 (bir) yıllık garanti süresi içerisinde meydana gelecek herhangi bir bozulma veya beklenmeyen değişiklik halinde ilgili malın tamir edilmesini veya bedelsiz şekilde değiştirilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 8. Ancak SATICI, malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
   

 9. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 10. ALICI, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
   

 11. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 12. ALICI iade edeceği malı SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

 13. ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), ALICI’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI’ya yaptığı tüm ödemeler ALICI’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.
   

 14. Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek|içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

   

 15. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

   

bottom of page